Ти

  • Industrial Steel Equal And Reducer Tee

    Аж үйлдвэрийн ган тэнцүү ба бууруулагч дэг

    Тэх нь хоолойн холбох хэрэгсэл ба хоолойн холбогч юм.Ихэвчлэн гол шугам хоолойн салбар хоолойд дэгээг ашигладаг.Тэх нь ижил диаметртэй, өөр диаметртэй хуваагддаг бөгөөд ижил диаметртэй дэгээний төгсгөлүүд бүгд ижил хэмжээтэй байна;Гол хоолойн хэмжээ нь адилхан, харин салаа хоолойн хэмжээ нь гол хоолойноос бага байна.Дамжуулах хоолой үйлдвэрлэхэд одоогийн байдлаар гидравлик товойх, халуун шахах гэсэн хоёр процесс түгээмэл хэрэглэгддэг.Цахилгаан стандарт, усны стандарт, америк стандарт, герман стандарт, япон стандарт, орос стандарт гэх мэтээр хуваагдана.