Дөрвөн талын хоолой

  • Industrial Steel Four-way Pipes

    Үйлдвэрийн ган дөрвөн талын хоолой

    Дамар нь дамжуулах хоолойн салаанд ашиглагддаг хоолойн холбох хэрэгсэл юм.Дамар нь ижил диаметртэй, өөр диаметртэй хуваагдана.Ижил диаметртэй дамаруудын төгсгөлүүд бүгд ижил хэмжээтэй;Салбар хоолойн хушууны хэмжээ нь гол хоолойноос бага байна.Дамар үйлдвэрлэхэд үл үзэгдэх хоолойг ашиглахын тулд одоогоор ихэвчлэн гидравлик товойх, халуун шахах гэсэн хоёр процесс байдаг.Бүтээмж өндөр;гол хоолойн ханын зузаан ба дамрын мөрийг нэмэгдүүлсэн.Давхар дамрын гидравлик товойх процесст их хэмжээний тоног төхөөрөмж шаардагддаг тул хэрэглэх боломжтой хэлбэржүүлэгч материал нь хүйтэн ажлын хатуурах хандлагатай харьцангуй бага байдаг.