Хятад дахь хавхлагын экспортын байдал

Хятадын хавхлагын гол экспортлогч орнууд нь АНУ, Герман, Орос, Япон, Их Британи, Өмнөд Солонгос, Арабын Нэгдсэн Эмират, Вьетнам, Итали юм.
2020 онд Хятадын хавхлагын экспортын үнэ 16 тэрбум ам.доллар давж, 2018 оныхоос 600 орчим сая ам.доллараар буурч байна. Гэсэн хэдий ч 2021 онд олон нийтийн хавхлагын мэдээлэл байхгүй ч 2020 оныхоос хамаагүй өндөр байх төлөвтэй байна. Учир нь 2021 оны эхний улиралд Хятадын хавхлагын экспорт 27 гаруй хувиар өссөн байна.

Хятадын хавхлагын экспортлогчдын дунд АНУ, Герман, Орос эхний гуравт ордог, ялангуяа АНУ.АНУ-д экспортолж буй хавхлагын үнэ нийт экспортын үнийн дүнгийн 20 гаруй хувийг эзэлдэг.
2017 оноос хойш Хятадын хавхлагын экспорт 5 тэрбумаас 5.3 тэрбум багцад хүрчээ.Үүний дотор хавхлагын экспортын тоо 2017 онд 5,072 тэрбум байсан бол 2018, 2019 онд тасралтгүй өсч, 2019 онд 5,278 тэрбумд хүрсэн бол 2020 онд 5,105 тэрбум ширхэг болж буурчээ.

Хавхлагын экспортын нэгж үнэ тасралтгүй өссөөр байна.2017 онд Хятадад экспортолсон хавхлагын дундаж үнэ 2.89 ам. доллар байсан бол 2020 он гэхэд экспортын хавхлагын дундаж үнэ 3.2 ам. доллар/иж өссөн байна.
Хэдийгээр Хятадын хавхлагын экспорт дэлхийн хавхлагын үйлдвэрлэлийн 25%-ийг эзэлдэг ч гүйлгээний дүн нь дэлхийн хавхлагын гаралтын үнийн дүнгийн 10%-иас бага хэвээр байгаа нь Хятадын хавхлагын үйлдвэрлэл дэлхийн хавхлагын үйлдвэрлэлд доогуур түвшинд байсаар байгааг харуулж байна.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 5-р сарын 06-ны өдөр