Хятадын хавхлагын үйлдвэрлэлийн мэдээлэл

2021 он гэхэд Хятадын хавхлагын үйлдвэрлэлийн жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ олон жил дараалан 210 тэрбум юаниас давж, салбарын өсөлтийн хурд 6%-иас давсан байна.
Хятадад хавхлаг үйлдвэрлэгчдийн тоо асар их бөгөөд улсын хэмжээнд том жижиг хавхлагын аж ахуйн нэгжийн тоо 10000 гаруй байна. Аж үйлдвэрийн төвлөрлийн үйл явцыг хурдасгах нь Хятадын хавхлагын үйлдвэрлэлийн стратегийн зорилт болсон.Үйлдвэрлэлийн хувьд сүүлийн жилүүдэд тогтмол өссөн.Улсын хавхлагын гарц 2017 онд 7.86 сая тонн, 2019 онд 8.3 сая тонн, 2020 онд 8.5 сая тонн, 2021 онд 8.7 сая тонн болсон байна.

news

Шуудангийн цаг: 2022 оны 5-р сарын 06-ны өдөр